רותי דרשוביץ

צילומי ילדים בחוץ בבני ברק והסביבה

r0548487751@gmail.com

0548487751

בלון צהוב
בלון צהוב
DSC_0559 as Smart Object-1
DSC_0559 as Smart Object-1
DSC_1085 TAG
DSC_1085 TAG
DSC_0917 as Smart Object-1
DSC_0917 as Smart Object-1
שלייקס וכיסא
שלייקס וכיסא
DSC_0307 as Smart Object-1
DSC_0307 as Smart Object-1
DSC_1295 as Smart Object-1
DSC_1295 as Smart Object-1
DSC_1984 as Smart Object-1
DSC_1984 as Smart Object-1
DSC_0467 as Smart Object-1
DSC_0467 as Smart Object-1
DSC_0425 as Smart Object-1
DSC_0425 as Smart Object-1