top of page
תהילה בן חור

צילומי ילדים, ניו בורן, סמאש קייק, בת מצוה, צילומי משפחה ועוד

צילומי חוץ וסטודיו

פתח תקוה והמרכז.

tebc100@gmail.com

0527159144

גישה מיוחדת לילדים

גם ילדים ביישנים או שבקושי מדברים, יצאו בסופו של דבר וואו

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
bottom of page